SØK
Om biblioteket
Tema Musikk Litteratur
Utstilling Edvard Grieg arkiv
Lesetips Lokalhistorie Vestlandsforfattere
Prosjekt For barn Ut i verden

LOKALHISTORIE / SLEKTSGRANSKNING

 

"Aldri mer 9. april!"

 

9. april er det 70 år siden det tyske angrepet på Norge. Et av de første tiltak den tyske okkupasjonsmakten iverksatte var å ta kontroll over norske medier.  Aviser og radiostasjoner ble underlagt strenge rammer for slik å kunne fungere som propagandaapparat for NS og den tyske overmakten.  Allerede fra sommeren 1940 vokste det derfor frem en illegal presse som formidlet ”ulovlige” nyheter.  Antallet illegale aviser steg imidlertid drastisk etter at det i august 1941 ble innført forbud mot å eie radioer. Totalt ble det gitt ut mer enn 300 illegale aviser under krigen. Disse var av svært ulik teknisk kvalitet, fra håndskrevne og stensilerte ark til trykte aviser på mange sider. De fleste avisene var enten utgitt av grupper tilknyttet Hjemmefronten eller NKP (Norges Kommunistiske Parti).
Anslagsvis 20000 nordmenn deltok i det illegale arbeidet, og mellom 3000 og 4000 av disse ble arrestert.  I alt måtte over 200 mennesker bøte med livet som et direkte resultat av å drive med publisering av illegale nyheter.

Biblioteket har en del slike illegale aviser i sine gjemmer, og gjengir noen av dem her.

 

  "Alt for Norge" ble utgitt i Bergensområdet i 1942. Første nummer ble trykket i et naust i Lønningsdal ved Os og var redigert av Samuel Titlestad. Virksomheten ble deretter overtatt av Torolv Solheim som laget satsen hjemme og fikk avisen trykket i et Bergenstrykkeri om natten. Høsten 1942 gikk avisen inn på grunn av arrestasjoner. En ny avis med samme navn ble startet opp igjen av NKP i 1944.

Avisen i full tekst

  "Fortroppen" ble utgitt av NKPs ledelse i Bergen i 1944-45. Bakgrunnen var at NKP ville gjøre ungdommen oppmerksom på arbeidstjenesten og faren for å kunne bli tvangsutskrevet til militærtjeneste. Erling Jørstad fikk arbeidet med å organisere avisen. Han ble senere arrestert og døde i tysk fangenskap. August Rathke var redaktør. Avisen opphørte etter en tysk razzia i trykkeriet. Flere medlemmer ble arrestert og Villy Valentinsen ble skutt på gaten av nazistene.

Avisen i full tekst

  Norsk ungdom” ble utgitt av NKP i 1942. Redaktør var Alf Biem. Andre medarbeidere var Arne Gauslaa, Brynhild Strøm, Ørnulf Slaattelid og Arne Pettersen. Avisen ble først trykket i Bergen, siden i Oslo. Avisen ble midlertidig stoppet etter arrestasjoner i 1942, men ble endelig stoppet etter nye arrestasjoner da trykkeriet ble avslørt i juni 1943. Flere av avisens medarbeidere døde som følge av det illegale arbeidet.

  "Morgenbladet" ble utgitt av samme gruppen som sto bak bergensutgaven av ”Fri fagbevegelse”. Det kom totalt 19 nummer, og i relativt store opplag, med spredning også utover Bergen. En av hovedredaktørene: Paal Kvamme ble arrestert av tyskerne og skutt på Trandum 14. august 1942.
  "Norsk vilje" ble utgitt av NKP i Bergen. Redaktør var Svale Solheim. Avisen samarbeidet med Fortroppen med August Rathke som redaktør. Avisen utkom også i boktrykk, trykt i stort opplag. Den ble trykt i hemmelighet i Bergens Tidende

 


Tekstansvarlig: Lise Haaland

 

 

 

 

BERGEN
OFFENTLIGE BIBLIOTEK

LOKALHISTORISK
AVDELING