SØK
Om biblioteket
Tema Musikk Litteratur
Utstilling Edvard Grieg arkiv
Lesetips Lokalhistorie Vestlandsforfattere
Prosjekt For barn Ut i verden

Welhaven i musikken


De fløite og nynne en smuk Melodi,
En Sang af den Stumme fra Portici.

(Republikanerne, 1839 )

Nasjonalromantikeren Welhaven var, som andre, inspirert av folkediktningen
og folkevisene. Og han/de skrev dikt som var innholds- og formmessig lik
de norske folkevisene og de tyske og danske kunstballadene - fortellende,
handlingsmettede. Welhaven var en musikalsk dikter, og musikk har også en sentral plass i mange av hans dikt. Fremholdt som noe av det ypperste i hans diktning er da også salmen En Sangers Bøn. Direkte inspirasjon fant han også i musikken, som til diktet Møllergutten, som ble til etter en konsert med Myllarguten (Torgeir Augundsson) i 1849.

Svært mange har tonesatt hans dikt: Oscar Borg, Agathe Backer Grøndahl, Andreas Haarklou, Sophie Dedekam, Wilhelm Peterson-Berger, Rikard Nordraak, Ludvig Mathias Lindeman, Friedrich Ferdinand Flemming, Friedrich August Reissiger (En sangers bønn) og Gisle Kverndokk for å nevne noen. Den som gjorde mest ut av det var imidlertid vennen Halfdan Kjerulf (Solvirkning, Jeg lagde mitt øre til kildens bredd, Hvile i skoven, Nøkken, Veiviseren synger, Den friske sang, Sangens væld, Lokkende toner m.fl.). Edvard Grieg komponerte sin Serenade til J. S. Welhaven (op. 18, nr. 9) til tekst av Bjørnstjerne Bjørnson. Til Jørgen Moes tekst Ved Welhavens grav, komponerte han melodi for mannskor a cappella. Denne ble fremført under Welhavens begravelse i Kristiania. Av Welhavens tekster var det bare Til Ole Bull (mannskor a cappella) som ble offisielt tonesatt av Grieg, men biblioteket har i sitt eie også et fragment av et sang-/piano-stykke til diktet Dyre Vaa. (Til Ole Bull er for øvrig den fjerde av fire Festsange, der de tre andre har titlene Til Kongen, Til Dronningen og Til Oehlenschläger)

Nevnes må også Søfuglen; bedre kjent som En vildand svømmer stille, til musikk komponert av Joseph Haydn. Mye tyder på at det var Joh. D. Behrens som fant Haydns melodi og rytmikk passende til Welhavens dikt.

Av tonesatte Welhaven-dikt har bibliotekets musikkavdeling mange innspillinger. Blant dem: Studentersangforeningen i Bergen har spilt inn Solvirkning, Ole Paus – Jeg lagde mitt øre til kildens bredd, Berlevåg Mannssangforening – En sangers bøn, Marianne Juvik Sæbø - Hvile i skoven, Det Norske Mannskor – Vejviseren synger og både Alta Motettkor og Lars Lillo-Stenberg har gjort En villand svømmer stille.


Da hørte han Toner derude spille,
saa stærke og klare og dog saa milde.
Til Strængerne lød der liflig Sang
(Det omvendte Bæger, 1845)

Oppdatert 04.10.07

Tekstansvarlig: Trond Blom , Musikkavdelingen